Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną gminy Lubsza prowadzoną w formie samorządowej instytucji kultury. Gminny Ośrodek Kultury został utworzony na mocy Uchwały nr XXVIII/266/2001 Rady Gminy Lubsza z dnia 30.10 2001 r.                   .